Rimligheten

Trieste,  avancerade fåglar, solceller i Sahara, gravitationsvågor från yttre rymden, tidiga samhällen och moraliserande gudar samt nobelpriset år 1905.

Direct download: Rimligheten_209.mp3
Category:general -- posted at: 2:04pm EST

1