Rimligheten

I denna vecka: gossen Ruda, fågeltrubbel, genterapi, björndjursexperiment, städers bakterier, myggor som sprider virus, öl i England samt nobelpriset år 1904.

Direct download: Rimligheten_208.mp3
Category:general -- posted at: 1:08pm EST

1