Rimligheten

I detta avsnitt diskuteras Werner Heisenbergs skapligt spännande liv, aktiespekulation på hög nivå, tvillingars gener, nya potentiella partiklar samt en lyssnarfråga om temperatur. 

Direct download: Rimligheten_206.mp3
Category:general -- posted at: 3:56am EST

1