Rimligheten

I denna vecka: auktionsforskning,  liv (?) på venus, celler som sträcker på sig, ojämlikhet och fina bilar samt lundensisk alligatorforskning.

Direct download: Rimligheten_201.mp3
Category:general -- posted at: 3:39am EDT

1