Rimligheten

Barn och infektioner, stenmurar och ordspråk, allt om ålar, bryggkaffets evangelium, expeditioner till nordpolen samt kända personer från Gränna. 

Direct download: Rimligheten_196.mp3
Category:general -- posted at: 2:39pm EST

Fritt från prat om luftvägsinfektioner. Istället diskuteras mörk materia, trädgårdsspecial, doften av jord, insekters beteenden samt en del annat.

Direct download: Rimligheten_195.mp3
Category:general -- posted at: 4:04pm EST

1