Rimligheten

Synfenomen, wuhan-viruset, temperaturspecial (!), forskningsanekdoter om hjärnan samt nedkylning som medicinsk behandling. Även annat.

Direct download: Rimligheten_192.mp3
Category:general -- posted at: 12:00pm EST

Tillbaka från uppehållet. I denna veckas avsnitt: kemikunskap, översittarfasoner, gäss, fallskärmsproblem, vaccininjektioner, datorer som radiologer, hopp för ALS samt kontroverser kring mörk materia. 

Direct download: Rimligheten_191.mp3
Category:general -- posted at: 12:28pm EST

1