Rimligheten

Ett mustigt avsnitt med hastigt slut. Fokus på "Ig Nobel"-priset 2019, så ni vet vad ni ger er in på, men även ny forskning kring trivialitet och sjukdomsinsikt. Nästa avsnitt kommer att publiceras inom kort.

Direct download: Rimligheten_187.mp3
Category:general -- posted at: 8:22am EST

1