Rimligheten

Förvirrat om påsken, eventuella risker med varm dryck, äggvarning, nitrater i bacon, ett boktips, kontroversiell tvillingstudie om könshormoner samt det franska grundämnet francium. Även annat.

Direct download: Rimligheten_180.mp3
Category:general -- posted at: 4:15pm EST

1