Rimligheten

Katolsk syn på djur, rättelse av Lex Gahrton, stor special om Karlskronafebern på 1700-talet, samt framtidens författande datorprogram. 

Direct download: Rimligheten_198.mp3
Category:general -- posted at: 2:41pm EST