Rimligheten

I denna veckas avsnitt: Farlig svamp, vi avslöjar kunskapsluckor om prostatan, medicin på kvällen, blöjors miljöskada, kort om tråkiga nobelpris, mässlingens effekt på immunsystemet samt hur man ska åka skridskor.  

Direct download: Rimligheten_189.mp3
Category:general -- posted at: 2:40pm EST