Rimligheten

Fjärilars fiender, underjordiska diamanter, farliga asteroider, recessionsvarning, kärnvapenstater, nytt dyrt läkemedel mot cystisk fibros, en massa grundämnen (Americium etc.) samt en mycket. driftig man från Ängelholm.

Direct download: Rimligheten_185.mp3
Category:general -- posted at: 1:11pm EST