Rimligheten

Ett extra rafflande avsnitt. Bunkerhistoria, mörk materia, migränläkemedel, ebola, hur barn väljer, lagom mängd arbete, stor borrelia-special samt grundämnena neptiunium och plutonium. 

Direct download: Rimligheten_184.mp3
Category:general -- posted at: 3:51am EST