Rimligheten

Bilars korrekta hastighet, tyfus, tredje världen, val-vapen, allt om humlor, heliumhydrid, stress och hjärtkärlsjukdom samt grundämnet radium.

Direct download: Rimligheten_181.mp3
Category:general -- posted at: 1:23pm EST