Rimligheten

En fågelhistoria, Rosling-recension, odlat kött, åldrande av hjärnan, HIV-behandling, ögonförbättring, influensavaccin samt grundämnet radon. Mycket nöje!

Vi ursäktar det lätt burkiga ljudet från Tommys mikrofon, åtgärdas till nästa avsnitt.

Direct download: Rimligheten_179.mp3
Category:general -- posted at: 6:35pm EST